Afdrukken

Prijzen weergeven

Los van of u betaling vraagt bij het maken van een reservering of klanten vraagt om later te betalen, wilt u waarschijnlijk wel de prijzen van de diensten of middelen tonen. U kunt vaste prijzen instellen of via de prijsregels een prijs bereken op basis van criteria zoals de lengte van een afspraak of de dag en tijd van de week.

Standaard prijzen

Standaard prijzen kunnen gebruikt worden in combinatie met middelen zoals behandelingen, lessen, etc. Er is hierbij geen variatie mogelijk in tijd, dag of lengte van een behandeling of les.

 1. Op het tabblad Middelen, onder de optie Prijs selecteert u de gewenste optie.

  Resource agenda

  Op een Resource agenda kunt u een – Vaste prijs – instellen voor alle middelen of een vaste prijs per middel of dienst instellen via de optie – Wordt bepaald door de keuzelijst.

  Zodra u de laatste optie selecteert, ziet u een nieuw tekstveld verschijnen waar alle middelen en de bijbehorende prijs op ingevuld moeten worden op aparte regels. Naast een korte beschrijving en een prijs heeft het systeem ook een lengte nodig in de form U:MM of D:UU:MM (zie ook Limieten instellen).

  capaciteitsagenda

  Als u werkt met een capaciteitsagenda, kunt u een standaardprijs voor nieuwe openingen specificeren. Om dit te doen vinkt u de optie Voeg een “Prijs” veld toe aan het “opening toevoegen” venster en specificeert u een prijs voor nieuwe openingen. U kunt de prijs van een nieuwe opening altijd aanpassen als u deze aanmaakt op de agenda.

  Service agenda

  Als u met een service agenda werkt, dan kunnen de prijzen per dienst gespecificeerd worden. Let er op dat als u prijzen toe wilt voegen voor diensten in lijst overzichten u de optie Toon een prijskolom in lijsten dient te selecteren onderaan het tabblad Middelen.

 2. Klik op Wijzigingen Opslaan. U wordt nu teruggestuurd naar het tabblad Overzicht op het configuratiescherm.
Als u de standaard prijs wijzigt op een capaciteitsagenda dan wordt deze alleen toegepast op nieuwe openingen. De prijs van bestaande openingen blijft onveranderd. Op een service of resource agenda worden veranderingen in de prijs doorgevoerd voor alle nieuwe reserveringen.

Berekende prijzen

Als uw prijzen afhankelijk zijn van bepaalde criteria zoals lengte of starttijd van een reservering, dan kunt u kiezen voor werken met berekende prijzen.

 1. Op het tabblad Middelen, onder de optie Prijs selecteert u de gewenste optie.

  Resource agenda

  Op een resource agenda selecteert u de optie Hangt af van het tijdstip of de lengte

  capaciteitsagenda

  Op een capaciteitsagenda kunt u een standaard prijs van nieuwe openingen specificeren. Om dit te doen vinkt u de optie Voeg een “Prijs” veld toe aan het “opening toevoegen” venster aan en specificeert u een standaard prijs voor nieuwe openingen. Als u een opening aanmaakt kunt u de standaardprijs overschrijven.

  Service agenda

  Als u met een service agenda werkt, dan kunnen de prijzen per dienst gespecificeerd worden. Let er op dat als u prijzen toe wilt voegen voor diensten in lijst overzichten u de optie Toon een prijskolom in lijsten dient te selecteren onderaan het tabblad Middelen.

 2. Klik op Wijzigingen Opslaan. U wordt nu teruggestuurd naar het tabblad Overzicht op het configuratiescherm.
Als u met een resource agenda werkt ziet u nu ook een prijs instellen link op het tabblad Middelen.

Een basisprijs instellen

 1. Selecteer de optie prijs instellen
 2. Stel een basis prijs in per dimensie; u kunt kiezen uit de volgende dimensies: reservering, minuut, veelvoud van 5 minuten, kwartier, half uur, uur, dag, week. U ziet direct een voorbeeld van wat dit zou betekenen voor de prijs van een van uw middelen.
Prijzen instellen
Als u de valuta wilt wijzigen, dan doet u dit door op de link verander munteenheid te klikken, rechts van het menu met de dimensies. Zorg er voor dat u altijd eerst op Wijzigingen Opslaan klikt zodat u geen instellingen verliest. Nadat u de valuta heeft gewijzigd wordt u terug gestuurd naar het tabblad Overzicht op het configuratiescherm.

Prijsregels aanmaken

Om verschillende prijzen in te stellen voor middelen of om de prijs afhankelijk te maken van verschillende voorwaarden, kunt u een of meer prijsregels aanmaken. Deze prijsregels werken in de volgorde waarin u ze instelt, waardoor u bijna elke mogelijke constructie kunt maken.

Elke prijsregel bestaat uit een actie en een set condities. Deze acties variëren van Prijs wordt en Verhoog prijs met tot Afronden op en Niet beschikbaar. Als u een actie specificeert zonder conditie, wordt deze altijd toegepast. Als u echter wel voor een conditie kiest, wordt de prijsregel alleen toegepast als er aan deze conditie(s) wordt voldaan. Sommige condities zijn alleen voor een specifiek agendatype beschikbaar. Zo kunt u op een capaciteitsagenda bijvoorbeeld een andere prijs instellen voor mensen op de wachtlijst.

Simpele prijsregel

De prijsregels worden toegepast in de volgorde waarop u ze invoert. U kunt ze verslepen om de volgorde te wijzigen. U kunt ook de actie Rest overslaan selecteren om de overige regels over te slaan voor specifieke reserveringen of middelen.

Prijs aanpassen op basis van gebruikersgroep

U kunt gebruikersgroepen aanmaken en daar de gebruikers aan toewijzen. Zodra u een gebruikersgroep gemaakt heeft verschijnt er een optie om de prijsregel te beperken tot een specifieke groep. Hiermee kunt u een korting geven aan een specifieke groep mensen, of juist een toeslag voor mensen die niet in een groep zitten.
Met prijsregels kunnen ook andere dingen dan de prijs beïnvloed worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om mensen uit een bepaalde groep langer van tevoren te laten boeken dan anderen. Dat kan door de actie “Niet beschikbaar” te combineren met de voorwaarden “de tijd te gaan is…” en “de gebruikersgroep is…”

Met prijsregels kunt u ook aanbetalingen instellen. Men krijgt dan de totale prijs te zien, maar men hoeft vooraf alleen het bedrag van de aanbetaling te voldoen.

Aanbetaling instellen

Als u de aanpasbare velden gebruikt dan zijn er nog twee andere acties te selecteren: ‘Verhoog prijs met veld’ en ‘Verhoog totaal met veld’. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de klant een optie laten kiezen in een keuzemenu waardoor de prijs wordt verhoogd of verlaagd.

Tijdsegmentatie

Als u in een resource of service agenda een tijd per tijdseenheid gebruikt, dan wordt de prijsberekening apart gedaan voor ieder tijdssegment. Als er in de demo van het vakantiehuisje bijvoorbeeld een reservering gemaakt wordt waarbij één dag in het weekeinde valt en één dag door de week dan zal het systeem op de correcte wijze een goedkope en een dure dag bij elkaar optellen. Deze berekening kan vrij gecompliceerd worden als u meerdere overlappende tijdsperiodes gebruikt.

Als u een prijs per reservering gebruikt, in plaats van een prijs per tijdseenheid, dan wordt alleen gekeken naar de starttijd. Dit is ook het geval voor openingen op de capaciteitsagenda: de enige relevante tijd is de begintijd, ook als een opening overlapt met meerdere periodes. Toch zijn de beide agenda types ongeveer even flexibel omdat het bij de capaciteitsagenda mogelijk is om iedere opening zijn eigen beginprijs te geven, iets wat niet kan bij de resource agenda.