SuperSaaS Privacy reglement

Bij SuperSaaS vinden we dat privacy belangrijk is. Wij zijn een Nederlands bedrijf en houden ons daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waar alle Europese organisaties zich aan moeten houden. Als u gebruikers vraagt om informatie achter te laten bij het maken van een afspraak via SuperSaaS, kan het nodig zijn dat u van uw kant maatregelen moet treffen. Meer informatie daarover vindt u op de informatiepagina over de AVG.

Laatst bijgewerkt: mei 2022

Informatie die we verzamelen en ons gebruik van die informatie

We bieden verschillende diensten, sommigen daarvan vragen om de informatie van uw gebruikers. In dit document worden uw gebruikers “eindgebruikers” genoemd. We kunnen de volgende typen gegevens verzamelen:

 • Gegevens die u verstrekt – wanneer u zich registreert voor een SuperSaaS account dan vragen we u om persoonlijke gegevens. We kunnen de gegevens die u voor uw account verstrekt combineren met gegevens van derden om u beter van dienst te kunnen zijn en de kwaliteit van onze services te verbeteren. Voor bepaalde services kunnen we u de mogelijkheid geven om aan te geven dat u niet wilt dat dergelijke gegevens worden gecombineerd. Voor de betaalde accounts geeft u betaalinformatie af aan een derde partij die voor ons de betaalafhandeling doet. Zij slaan deze gegevens op beveiligde servers op, en deze gegevens worden met niemand gedeeld.
 • SuperSaaS cookies – wanneer u SuperSaaS bezoekt, verzenden we één of meer cookies (een klein bestand met gegevens) naar uw computer of andere apparaat. Hierdoor kunnen we uw browser identificeren. We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze service te verbeteren, onder andere door gebruikersvoorkeuren op te slaan. U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren, de meeste SuperSaaS diensten zullen dan echter niet meer correct functioneren.
 • Logbestandsgegevens – wanneer u SuperSaaS via een browser, toepassing of andere cliënt opent, slaan onze servers automatisch bepaalde informatie op. Deze serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, uw interactie met een service, uw IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies waaraan uw browser of uw account kan worden herkend.
 • Gebruikerscommunicatie – wanneer u e-mail of andere berichten naar SuperSaaS verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze services te verbeteren.

Naast de hierboven genoemde toepassingen kan SuperSaaS de gegevens gebruiken voor:

 • Het leveren, onderhouden, beveiligen en verbeteren van onze services
 • Het beschermen van de rechten of het eigendom van SuperSaaS of onze gebruikers
 • Het zorg dragen voor het technisch functioneren van ons netwerk
 • Het ontwikkelen van nieuwe services

SuperSaaS verwerkt persoonlijke gegevens en uw agenda gegevens op onze servers in Nederland en in andere landen. In bepaalde gevallen verwerken we persoonlijke gegevens buiten uw eigen land, maar altijd binnen de Europese Unie.

Recht om vergeten te worden

Als u uw SuperSaaS account volledig wilt verwijderen, inclusief alle data van uw gebruikers, dan kunt u met een enkele link uw gegevens verwijderen. Hiermee worden ook de gegevens verwijderd van gebruikers die via uw account een afspraak met u hebben gemaakt. Als u een betaald abonnement heeft, annuleert u via deze link ook het abonnement. Overigens mag u het account aanhouden als een gratis account voor het geval u het in de toekomst wellicht toch weer wilt gaan gebruiken.

Advertenties door derden bij de gratis versie

Als u de gratis versie van SuperSaaS gebruikt dan worden daarop advertenties getoond door derde partijen. Deze partijen kunnen de gegevens van uw browser (dus niet uw privégegevens zoals telefoonnummer) gebruiken om uw advertenties te tonen gebaseerd op welke sites u bezocht hebt.

Integreren in een andere website

Dit privacy reglement heeft alleen betrekking op de diensten van SuperSaaS. We hebben geen controle over andere sites die SuperSaaS integreren als onderdeel van hun eigen dienst. Andere sites kunnen hun eigen cookies plaatsen en informatie verzamelen over u en uw klanten. We kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor privacyschendingen van eindgebruikers door onze gebruikers.

De privacywetgeving van de Europese Unie

Als u klanten heeft binnen de Europese Unie dient u te zorgen dan uw gebruik van het systeem voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Afhankelijk van de lokale wetgeving kan het ook nodig zijn om een cookiemelding op uw website te zetten. Meer informatie vindt u op onze pagina over de AVG.

Delen van gegevens

SuperSaaS deelt alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen persoonlijke gegevens met andere bedrijven of individuen buiten SuperSaaS:

 • Als we uw toestemming hiervoor hebben verkregen. We hebben uitdrukkelijke toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonlijke gegevens.
 • Als we dergelijke gegevens aan onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven of personen moeten leveren met het doel de persoonlijke gegevens namens SuperSaaS te verwerken. We vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging.
 • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) uitvoering aan de toepasselijke Servicevoorwaarden te geven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan, (c) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen, of (d) de rechten, eigendom of veiligheid van SuperSaaS, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist.

Als SuperSaaS betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van zijn bedrijfsmiddelen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Beveiliging van gegevens

We treffen gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, waaronder de juiste codering en fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonlijke gegevens bewaren.

We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot die SuperSaaS-werknemers, contractanten en agenten die deze gegevens nodig hebben om ze voor ons te verwerken. Deze individuen zijn gebonden door vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag en gerechtelijke vervolging, als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Toegang tot en bijwerken van persoonlijke gegevens

Wanneer u SuperSaaS services gebruikt, spannen we ons te goeder trouw in om u te voorzien van toegang tot uw persoonlijke gegevens en om deze gegevens te corrigeren als ze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op uw verzoek te verwijderen als het bewaren van deze gegevens niet anderszins is vereist volgens de geldende wetgeving of voor legale zakelijke doeleinden. We vragen individuele gebruikers zichzelf en de gevraagde gegevens die toegankelijk gemaakt, gecorrigeerd of verwijderd moeten worden, te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt, en we weigeren mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot gegevens die worden bewaard op back-uptapes), of waarvoor toegang normaal gesproken niet is vereist. In alle gevallen waarin we toegang en correctie van gegevens mogelijk maken, voeren we deze service gratis uit, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt. Vanwege de manier waarop we bepaalde services leveren, kan het enige tijd duren voordat reservekopieën van gegevens die u verwijdert, van de actieve servers worden verwijderd. Deze gegevens kunnen daarna nog op onze back-upsystemen blijven staan.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken uw rechten onder dit Privacybeleid niet zonder uw expliciete toestemming. We zullen alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde services, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het privacybeleid).

2018-04-24: Informatie toegevoegd over de AVG-wetgeving

2022-05-24: Informatie toegevoegd over het recht om vergeten te worden

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit document, neemt u dan gerust contact met ons op via het formulier op de site.