Er is een nieuwe versie beschikbaar van deze pagina

SuperSaaS Tips & Tricks

Deze handleiding geeft u tips & tricks voor de inrichting en het gebruik van het systeem.

 1. Uw eigen drop down menu’s maken voor toevoegingen aan de reserveringsdetails
 2. Efficiënter werken met repeterende reserveringen
 3. Een supervisor veld gebruiken voor het opslaan van extra informatie
 4. URL-extensies gebruiken om verborgen opties te activeren
 5. Autotekst gebruiken om bevestigingen en meldingen aan te passen

Efficiënter werken met repeterende reserveringen

U kunt gebruikers de mogelijkheid geven om gebruik te maken van repeterende afspraken zodat ze meerdere afspraken tegelijk kunnen inplannen.

 1. 1Ga naar “Configureren”, tabblad “Proces”. Selecteer de optie “Voeg een herhaalmogelijkheid toe bij het maken van nieuwe reserveringen”. Klik op “Wijzigingen opslaan”.
 2. 2Ga naar de agenda (“Gebruiken”) en voer een nieuwe reservering in. U ziet nu de optie om de reservering dagelijks, wekelijks, tweewekelijks en maandelijks op dezelfde dag of datum te herhalen.
 3. 3Als u werkt met een capaciteitsagenda ziet u dezelfde optie als u een nieuwe opening aanmaakt. Als u een opening herhaalt ziet het systeem dit als een serie. Op het tabblad “Proces” van een capaciteitsagenda heeft u een extra optie waarmee u gebruikers kunt verplichten om zich altijd voor de hele serie in te moeten schrijven.

Het systeem laat u reserveringen en openingen maximaal 35 keer herhalen. Dit zorgt er voor dat gebruikers niet zomaar eindeloos afspraken kunnen inplannen in de toekomst, waardoor u ineens over de limiet van uw pakket heen zou kunnen gaan. Daarnaast zorgt het er voor dat u bij een eventuele fout niet een oneindige serie openingen een voor een hoeft te verwijderen.

Om reserveringen meer dan 35 keer te herhalen kunnen gebruikers simpelweg op de laatste reservering in een serie klikken en deze opnieuw laten herhalen. Om openingen in een capaciteitsagenda vaker te laten herhalen gaat u naar de laatste opening in de serie en klikt u op “Opening wijzigen”. U ziet nu opnieuw de optie om de opening te herhalen.

 • herhaal 1
 • herhaal 2
 • herhaal 3

Een supervisor veld gebruiken voor het opslaan van extra informatie

Een supervisor veld kan gebruikt worden om extra informatie over gebruikers op te slaan, zoals het aantal no-shows of een lidmaatschapsnummer. Een supervisor-veld kan verborgen worden voor normale gebruikers.

 1. 1Activeer het supervisor-veld op de “Toegangsbeheer” pagina aan de rechterkant van uw dashboard.
 2. 2Het veld verschijnt nu in de gebruikers details op de “Gebruiker beheer” pagina aan de rechter kant van uw dashboard en wordt zichtbaar bij reserveringen van geregistreerde gebruikers.

U kunt dit veld ook gebruiken om een korting te geven aan een individuele klant. Door de tekst "-10%" in te voeren in het veld zal deze korting automatisch berekend worden en zichtbaar zijn voor de gebruiker op het betalingsscherm.

 • supervisor-veld 1
 • supervisor-veld 2

URL-extensies gebruiken om verborgen opties te activeren

Naast de standaard layout opties in het systeem zijn er een aantal “URL-parameters” die gebruikt kunnen worden voor verschillende toepassingen.

Beschikbare URL-parameters
ParameterEffect
year=x, month=x, day=x, week=xGa naar jaar, maand, week of dag met nummer x. Als u geen jaar of dag invult gaat het systeem uit van het huidige jaar of de huidige dag.
today=trueGa automatisch naar vandaag. Dit kan nuttig zijn als de initiële datum automatisch verschuift door een andere instelling.
view=xForceer een bepaald overzicht, zoals view=month of view=week (de gebruiker moet wel toegang hebben tot dit overzicht; in te stellen op het tabblad “uiterlijk”).
view=newGaat direct naar een het dialoogvenster voor een nieuwe reservering, bijvoorbeeld handig om een gebruiker direct naar een bepaalde les te verwijzen.
lang=xZet de taal automatisch op x, waarin x de standaard ISO-waarden aan kan nemen.
per_page=xIn overzichten met een lijst veranderd dit het aantal zichtbare regels naar x.
per_slot=xBepaald het aantal items dat zichtbaar is in een popup op een capaciteitsagenda.
refresh=xControleert iedere x seconden of er wijzigingen zijn en herlaad indien nodig. Kies een waarde voor x van minstens 300 (5 minuten).
dir=v, dir=hGeeft reserveringen verticaal of horizontaal weer op het maandoverzicht.
name=x, password=xKan gebruikt worden op het login scherm om een naam of wachtwoord automatisch in te vullen.
color=xLaat op een capaciteitsagenda alleen openingen van een bepaalde kleur zien (blauw is 0, rood is 1, etc.).
d.supersaas.nlDoor d.supersaas.nl te gebruiken in plaats van www.supersaas.nl laat het systeem standaard de desktop versie zien op mobiel en tablet.
m.supersaas.nlDoor m.supersaas.nl te gebruiken laat het systeem standaard de mobiele versie zien op desktop.

Autotekst gebruiken om bevestigingen en meldingen aan te passen

U kunt de standaard bevestigingen aanpassen door middel van “autotekst”. Dit doet u via het tabblad “Uiterlijk” (Configureren).

Met “$if created” past u de standaard bevestiging aan. Er zijn echter meer automatische berichten beschikbaar die u kunt aanpassen met de volgende "$if" commando’s: “is ingepland”, “is aangepast”, “is goedgekeurd”, “is verwijderd”, “is teruggestort”, “op de wachtlijst is geplaatst”, “is veranderd op de wachtlijst” of “is verwijderd van de wachtlijst”.

Met “$replace” vervangt u de inhoud van alle berichten. Zorg er in dat geval wel voor dat u door middel van de “$if” commando’s alle mogelijke automatische berichten weer definieert.

Veel gebruikte autotekst elementen zijn:

Autotekst woorden voor e-mail berichten
Het woord……wordt vervangen door
$nameDe naam van degene aan wie het bericht gestuurd wordt, indien beschikbaar
$dearToont "Geachte $name," tenzij $name niet beschikbaar is
$subjectDe rest van deze regel wordt gebruikt als titel van de e-mail. Er mogen nog andere
autotekst woorden in voorkomen
$actionBeschrijft de actie die deze mail tot gevolg heeft gehad. Bijvoorbeeld:
“U reservering is $action” → “Uw reservering is verwijderd”
$detailsToont detailinformatie over de reservering zoals tijdstip en andere invulvelden
$replaceVerwijdert alle standaardteksten, alleen uw eigen teksten blijven zichtbaar
$icalDe reservering wordt als een iCalendar bestand toegevoegd aan het bericht
$formAls er een formulier aan dit object vast zit dan wordt het aan de e-mail toegevoegd als bijlage

Een uitgebreid overzicht van alle autotekst toepassingen vindt u in deze handleiding

Autotekst om automatisch gegenereerde teksten in de agenda aan te passen

U kunt de autotekst ook gebruiken om verschillende teksten op de agenda aan te passen, bijvoorbeeld boven de agenda of op het inlog scherm. Dit doet u via het tabblad “Uiterlijk” (Configureren).

De meest gebruikte aanpassingen van automatisch gegenereerde teksten zijn:

Autotekst woorden voor op het scherm
Dit woord……wordt vervangen door
$creditGeeft de hoeveelheid credit weer die de gebruiker heeft
$shopToont een linkje naar uw winkelpagina. U kunt bijvoorbeeld zeggen: “Laad uw krediet eerst op in de $shop voordat u gaat reserveren”
$nameGeeft de volledige naam weer van de huidige gebruiker, indien beschikbaar, bijvoorbeeld: “Welkom terug $name”

Ook kunt u gebruik maken van "$if bepalingen" om een bericht alleen onder bepaalde condities te tonen:

Zo kunt u berichten tonen afhankelijk van de taal die door de gebruiker is ingesteld. De conditie na het woord $if kan een tweeletterige taalcode zijn zoals NL, DE of EN. Deze kan als volgt gebruikt worden:

$if EN {Good morning $login}
$if NL {Goede morgen $login}

Een andere manier om $if te gebruiken is om een bericht te tonen afhankelijk van of iemand is ingelogd:

$if out {Wilt u alstublieft eerst inloggen}
$if user {Fijn dat u er weer bent $login!}

Meer toepassingen voor het aanpassen van automatisch gegenereerde teksten en "$if bepalingen" vindt u in deze handleiding