AANVRAAGFORMULIER VOORLICHTING COC MIDDEN-NEDERLAND (S)VO

Via dit webformulier kun je online voorlichting(en) over seksuele- en genderdiversiteit aanvragen bij de voorlichtersgroep van COC Midden-Nederland voor jouw middelbare school.

Wegens de grote vraag aan voorlichtingen, willen we je wijzen op de volgende voorwaarden, voordat je het formulier invult.

- Plan minimaal drie lesuren achtereenvolgend (excl pauzes).

- Plan het liefst geen uren parallel aan elkaar.

- Geef de gewenste datum minimaal een maand van tevoren door. Natuurlijk zoeken we graag samen naar een andere datum, mocht blijken dat de aangevraagde datum al vol is.

- Geef bijzonderheden aan op het formulier. 

! Lees de algemene voorwaarden goed door.

Je kan zoveel voorlichtingen aanvragen als je wil, maar via dit formulier kan je per keer maximaal 5 voorlichtingen aanvragen. Vul nog een formulier in als je meer dan 5 voorlichtingen wil aanvragen.

Uit ervaring blijkt dat voorlichtingen het effectiefst zijn als ze minimaal 60 minuten duren. We raden dan ook aan om dubbele uren af te nemen als lesuren op je school of instelling korter zijn dan 60 minuten.

Vragen kan je stellen per email aan planning@cocmiddennederland.nl


ALGEMENE INFORMATIE

Geef hieronder de algemene informatie op van de school of instelling waar de voorlichtingsles(sen) gegeven zullen worden

*
Geef hier de naam op van je school of instelling
*
Geef hier de onderwijsvorm aan. Indien anders, licht hieronder toe
Vul hier de overige onderwijsvorm in, of bijvoorbeeld tweetalig onderwijs.
*
Waar vindt de voorlichting plaats?
*
Geef hier de postcode op van je school of instelling
*
Geef hier de plaats op waar je school/instelling gevestigd is
*
Geef hier het telefoonnummer op van je school of instelling

CONTACTPERSOON

De contactpersoon is degene die de voorlichtingen aanvraagt en het aanspreekpunt is vanuit de school. Hoe kunnen we jou bereiken? 

*
Geef hier de naam op van de contactpersoon
*
Geef hier het email adres op van de contactpersoon
*
Geef hier het telefoonnummer op van de contactpersoon

FACTURATIE

Geef hieronder het email adres op waar de factuur naartoe gestuurd kan worden. Dit kan hetzelfde email adres zijn als van de contactpersoon, maar het kan ook een ander email adres zijn (bijv. van de financiële administratie).
Een enkel lesuur (tot 60 minuten) kost 45€ en een dubbel uur (vanaf 60 minuten) kost 80€ per gastles. Er komen in ieder geval twee voorlichters (uitzonderingen daargelaten).  

*
Geef hier het email adres op waar de factuur naar verstuurd moet worden

GSA

Is er op de school een actieve Gender&Sexuality Alliance (GSA)?

GSA aanwezig?*
Zo ja, wie is de contact persoon van de GSA?
Zo ja, wat is het email adres van de contactpersoon van de GSA?

AANVRAAG VOORLICHTINGEN


Voorlichting 1

*
dd-mm-jj
bijvoorbeeld 15-10-2022
*
uu:mm
bijvoorbeeld 10:15
*
uu:mm
bijvoorbeeld 11:15
*
Bijvoorbeeld: vmbo-t of tweetalig
Licht hieronder toe indien nodig
Bijv. leerjaar 1/2
*
Hoeveel leerlingen zitten er in deze klas/groep?
*
Welke docent is aanwezig bij deze voorlichting? Is dit de mentor? Bij voorkeur is er een docent aanwezig die de groep goed kent.
Hier kan je eventueel extra informatie geven over de groep die voorlichting gaat ontvangen

Voorlichting 2

dd-mm-jj
uu:mm
uu:mm
Bijv vmbo-t of tweetalig
Bijv leerjaar 1/2
Hoeveel leerlingen zitten er in deze klas/groep?
Welke docent is aanwezig bij deze voorlichting?
Hier kan je eventueel extra informatie geven over de groep die voorlichting gaat ontvangen

Voorlichting 3

dd-mm-jj
bijvoorbeeld 01-01-2014
uu:mm
bijvoorbeeld 10:15
uu:mm
bijvoorbeeld 10:50
Hoeveel leerlingen zitten er in deze klas/groep?
Welke docent is aanwezig bij deze voorlichting?

Voorlichting 4

dd-mm-jj
uu:mm
uu:mm
Hoeveel leerlingen zitten er in deze klas/groep?
Welke docent is aanwezig bij deze voorlichting?

Voorlichting 5

dd-mm-jj
uu:mm
uu:mm
Hoeveel leerlingen zitten er in deze klas/groep?
Welke docent is aanwezig bij deze voorlichting?

INVULLING VOORLICHTING

Wij hebben een goed werkende en effectieve standaard invulling van onze voorlichtingen, waar we over het algemeen niet van afwijken. In speciale gevallen kunnen we de les natuurlijk wel aanpassen, mocht daar behoefte aan zijn. We doen ons best om je hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen. 

We kunnen helaas geen rekening houden met speciale verzoeken als deze niet vantevoren bij ons zijn aangegeven. 

*
Heb je specifieke verzoeken voor de invulling van de les? Geef deze dan hier aan.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bekijk onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden*