AANVRAAGFORMULIER VOORLICHTING COC MIDDEN-NEDERLAND VOOR (ONDERWIJS)PROFESSIONALS

Via dit webformulier kun je voorlichting(en) over seksuele- en genderdiversiteit aanvragen bij de voorlichtersgroep van COC Midden-Nederland voor jouw team, collega's, werknemers, etc. Dit formulier is met name bedoeld voor professionals die werken met kinderen/ jongeren. Bijvoorbeeld onderwijsprofessionals of jongerenwerkers.

- Geef hieronder zo gedetailleerd mogelijk jullie wensen aan. Wat speelt er onder je doelgroep en binnen je team? Hoe open is de cultuur om jezelf te zijn? Welke vragen zijn er? Etcetera. 

- Geef de gewenste datum (minimaal een maand van tevoren) door. Natuurlijk zoeken we graag samen naar een andere datum, mocht blijken dat de aangevraagde datum al vol is.

- Geef bijzonderheden aan op het formulier. 

- Lees de algemene voorwaarden goed door. 

Je kan zoveel voorlichtingen aanvragen als je wil, maar via dit formulier kan je per keer maximaal 2 voorlichtingen aanvragen. Vul nog een formulier in als je meer dan 2 voorlichtingen wil aanvragen.

Uit ervaring blijkt dat voorlichtingen het effectiefst zijn als ze minimaal 60 minuten duren.

Vragen kan je stellen per email aan planning@cocmiddennederland.nl


ALGEMENE INFORMATIE

Geef hieronder de algemene informatie op van de school of instelling waar(voor) je werkt.

*
Geef hier de naam op van je school/instelling/organisatie
*
Bijv: basisschool, havo-leerlingen of religieuze jongeren.
*
Waar vindt de voorlichting plaats?
*
Geef hier de postcode op van je school of instelling
*
Geef hier de plaats op waar je school/instelling gevestigd is
*
Geef hier het telefoonnummer op van je school of instelling

CONTACTPERSOON

De contactpersoon is degene die de voorlichtingen aanvraagt en het aanspreekpunt is vanuit de organisatie. Hoe kunnen we jou bereiken? 

*
Geef hier de naam op van de contactpersoon
*
Geef hier het email adres op van de contactpersoon
*
Geef hier het telefoonnummer op van de contactpersoon

AANVRAAG VOORLICHTINGEN


Voorlichting 1

*
dd-mm-jj
bijvoorbeeld 15-10-2022
*
uu:mm
bijvoorbeeld 10:15
*
uu:mm
bijvoorbeeld 11:15
*
Bijv: collega's, team welzijn, raad van bestuur, etc
Bijv: docenten, vertrouwenspersonen, jongerenwerkers, etc
*
Hoeveel personen nemen er (ongeveer) deel aan de voorlichting?
Hier kan je eventueel extra informatie geven over de deelnemers

Voorlichting 2

dd-mm-jj
uu:mm
uu:mm
Bijv: collega's, team welzijn, raad van bestuur, etc
Bijv: docenten, vertrouwenspersonen, jongerenwerkers, etc
Hoeveel personen nemen er (ongeveer) deel aan de voorlichting?
Hier kan je eventueel extra informatie geven over de deelnemers

INVULLING VOORLICHTING

Beschrijf hieronder zo uitgebreid mogelijk jullie wensen, vragen en leerdoel(en). 

Wat is de aanleiding van deze voorlichtingsaanvraag? Kennis vergroten over seksuele en genderdiversiteit? Praktische tips hoe met situaties om te gaan?
Wat willen jullie aan het einde van de voorlichting geleerd hebben?
Hoe specifieker je uitleg, hoe beter. 

*

FACTURATIE

Geef hieronder het email adres op waar de factuur naartoe gestuurd kan worden. Dit kan hetzelfde email adres zijn als van de contactpersoon, maar het kan ook een ander email adres zijn (bijv. van de financiële administratie). Een voorlichting voor professionals kost €80 per uur. Dit is inclusief voorbereidingstijd en exclusief reiskosten.  Er komen in ieder geval twee voorlichters.

*
Geef hier het email adres op waar de factuur naar verstuurd moet worden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bekijk onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden*