AANVRAAGFORMULIER VOORLICHTING COC MIDDEN-NEDERLAND (S)PO

Via dit webformulier kun je online voorlichting(en) over seksuele- en genderdiversiteit aanvragen bij de voorlichtersgroep van COC Midden-Nederland voor jouw basisschool.

Wegens de grote vraag aan voorlichtingen, willen we je wijzen op de volgende voorwaarden, voordat je het formulier invult.

- Plan zo veel mogelijk lessen (bij voorkeur minimaal 3) achtereenvolgend (excl pauzes).

- Plan het liefst geen uren parallel aan elkaar.

- Geef de gewenste datum minimaal een maand van tevoren door. Natuurlijk zoeken we graag samen naar een andere datum, mocht blijken dat de aangevraagde datum al vol is.

- Geef bijzonderheden aan op het formulier. 

- Wij verwachten dat er tijdens de voorlichting een leraar in de klas aanwezig is die actief meeluistert en op verzoek ingrijpt (bijvoorbeeld bij onrust) . Dit helpt ons om de veiligheid van zowel de voorlichters als de leerlingen te garanderen. 

! Lees de algemene voorwaarden goed door. 

Je kan zoveel voorlichtingen aanvragen als je wil, maar via dit formulier kan je per keer maximaal 5 voorlichtingen aanvragen. Vul nog een formulier in als je meer dan 5 voorlichtingen wil aanvragen.

Uit ervaring blijkt dat voorlichtingen het effectiefst zijn als ze zo'n 60 minuten duren.  

Vragen kan je stellen per email aan planning@cocmiddennederland.nl


ALGEMENE INFORMATIE

Geef hieronder de algemene informatie op van de school of instelling waar de voorlichtingsles(sen) gegeven zullen worden.
* = verplicht invulveld

*
Geef hier de naam op van je school of instelling
*
Geef hier de onderwijsvorm aan.
Bijv. Jenaplan-onderwijs, Engelstalig, Vrije school, Islamitische school, etc.
*
Waar vindt de voorlichting plaats?
*
Geef hier de postcode op van je school of instelling
*
Geef hier de plaats op waar je school/instelling gevestigd is
*
Geef hier het telefoonnummer op van je school of instelling

CONTACTPERSOON

De contactpersoon is degene die de voorlichtingen aanvraagt en het aanspreekpunt is vanuit de school. Hoe kunnen we jou bereiken? 

*
Geef hier de naam op van de contactpersoon
*
Geef hier het email adres op van de contactpersoon
*
Geef hier het telefoonnummer op van de contactpersoon

FACTURATIE

Geef hieronder het email adres op waar de factuur naartoe gestuurd kan worden. Dit kan hetzelfde email adres zijn als van de contactpersoon, maar het kan ook een ander email adres zijn (bijv. van de financiële administratie). Een voorlichting kost €60 per les (tot 60 minuten). 

Geef hier het email adres op waar de factuur naar verstuurd moet worden
Aanvraag Week van de Lentekriebels
Doe je deze aanvraag in het kader van de Week van de Lentekriebels? https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/

AANVRAAG VOORLICHTINGEN

Vul hieronder de gewenste datum en tijd per voorlichting (dus per klas) in.  


Voorlichting 1

*
dd-mm-jj
bijvoorbeeld 15-10-2022
*
uu:mm
bijvoorbeeld 10:15
*
uu:mm
bijvoorbeeld 11:15
Welke groep krijgt er voorlichting?
Voor lagere klassen, mail naar planning@cocmiddennederland.nl
Bijv. gemengde groep 5/6
*
Hoeveel leerlingen zitten er in deze klas/groep?
*
Welke leraar is aanwezig bij deze voorlichting? Het liefst de klassenleraar.
Hier kan je extra informatie kwijt over de groep die voorlichting gaat ontvangen.
Als er rondom dit thema belangrijke zaken spelen in de klas, dienen de voorlichters daar vooraf over ingelicht te worden.

Voorlichting 2

dd-mm-jj
uu:mm
uu:mm
Welke groep krijgt er voorlichting?
Voor lagere klassen, mail naar planning@cocmiddennederland.nl
Bijv. gemengde groep 7/8
Hoeveel leerlingen zitten er in deze groep/klas?
Welke leraar is aanwezig bij deze voorlichting?

Voorlichting 3

dd-mm-jj
uu:mm
bijvoorbeeld 10:15
uu:mm
bijvoorbeeld 10:50
Welke groep krijgt er voorlichting?
Voor lagere klassen, mail naar planning@cocmiddennederland.nl
Bijv gemengde groep 7/8
Hoeveel leerlingen zitten er in deze klas/groep?
Welke leraar is aanwezig bij deze voorlichting?

Voorlichting 4

dd-mm-jj
uu:mm
uu:mm
Welke groep krijgt er voorlichting?
Voor lagere klassen, mail naar planning@cocmiddennederland.nl
Bijv. gemengde groep 5/6
Hoeveel leerlingen zitten er in deze klas/groep?
Welke leraar is aanwezig bij deze voorlichting?

Voorlichting 5

dd-mm-jj
uu:mm
uu:mm
Welke groep krijgt er voorlichting?
Voor lagere klassen, mail naar planning@cocmiddennederland.nl
Bijv gemengde groep 7/8
Hoeveel leerlingen zitten er in deze klas/groep?
Welke leraar is aanwezig bij deze voorlichting?

INVULLING VOORLICHTING

Wij hebben een goed werkende en effectieve standaard invulling van onze voorlichtingen, waar we over het algemeen niet van afwijken. In speciale gevallen kunnen we de les natuurlijk wel aanpassen, mocht daar behoefte aan zijn. We doen ons best om je hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen. 

We kunnen helaas geen rekening houden met speciale verzoeken als deze niet vantevoren bij ons zijn aangegeven. 

*
Heb je specifieke verzoeken voor de invulling van de les? Geef deze dan hier aan.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bekijk onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden*