Inschrijfformulier

Deelname aan de les vindt plaats bij een betaling van:

Maandelijkse Abonnement / Leskaart

Bij ondertekening gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Box it Out die u hieronder kunt vinden.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 Box it Out is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69490708
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, en/of werkzaamheden van Box it Out, hierna te noemen eigenaar, en de afnemer van de cursus, hierna te noemen cursist.
1.3 Box it Out behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen

Artikel 2 Inschrijvingen en opzeggingen
2.1 Aanmelding om te boksen cursus kan uitsluitend door invulling van het inschrijfformulier.
2.2 Het maandelijkse abonnement duurt minimaal 3 volledige maanden. Daarna het abonnement wordt telkens stilzwijgend verlengd met de periode van 1 maand. 
2.3 Inschrijvingen zijn persoonsgebonden en kunnen niet op andere personen worden overgedragen.
2.4 Opzegging kan door middel met mondeling aanmelding en een opzegtermijn van één maand.

Artikel 3 Betalingen, annulering, restitutie
3.1 Nieuwe cursisten zijn verplicht de maandelijks geïnd te worden via bank overschrijving of contant
3.2 In zeer bijzondere gevallen wordt ontheffing van betaling en/of restitutie van cursusgeld verleend. Men moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een langdurige ziekte of een verhuizing. Een verzoek kunt u schriftelijk indienen bij Box it Out.
3.3 Box it Out heeft het recht op de prijzen naar verloop van ieder seizoen te wijzigen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1 Box it Out is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en Box it Out stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, ongelukken of schade (zowel lichamelijk als materieel) opgelopen tijdens de lessen. Deelname aan de lessen, activiteiten binnen en buiten de leeszaal en het verblijf in en rondom het pand van de Soza Gebouw geschiedt geheel voor eigen risico.

Artikel 5 Vakanties
5.1 Box it Out geeft geen lessen tijdens kerst en nieuwjaar vakantie, meivakantie en gedeeltelijke zomervakantie.