The Chairmen at Work @ Fontys Lerarenopleiding (19-09-2022)


Wij zijn even weg! 

Zoals bekend worden er tot nader order geen externen meer uitgenodigd op locatie in verband met het Corona virus (COVID-19) en wordt iedereen die het kan verzocht thuis te werken. Derhalve worden de stoelmassages tot nader order geannuleerd en is deze agenda momenteel niet bereikbaar.

Blijf veilig en gezond en hopelijk kunnen wij je snel weer op de stoel te begroeten.

Neem contact op met info@thechairmenatwork.com als je vragen hebt

As is known, until further notice no external parties are invited on location due to the Corona virus (COVID-19) and everyone who can do so is requested to work from home. Therefore, the massages are canceled until further notice and this agenda is currently not available.

Stay safe and healthy and hopefully we can welcome you back on the chair soon.

Please contact info@thechairmenatwork.com if you have any questions
Als u een superuser wachtwoord heeft kunt u hier inloggen