Introductie schietsport

SV de Vrijheid Hoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan tijdens deze introductie.

Conform de Circulaire Wapens en Munitie, B - bijzonder deel art. 2.2.5 mag een persoon – binnen een periode van 12 maanden – maximaal drie keer worden geïntroduceerd. Ook de open dag telt hierbij mee. Daarvoor dient ‘SV de Vrijheid’ het aanmeldingsformulier met uw gegevens gedurende 1 jaar te bewaren.