Online reserveren plaatsen kerkdiensten PGO

Per 1 juli zijn openbare kerkdiensten onder voorwaarden weer mogelijk en daar zijn wij als gemeente erg blij mij. Conform richtlijnen RIVM kunnen voorlopig 100 personen de kerkdienst bijwonen en moet er vooraf een reservering worden gemaakt.

Voor de eerste dienst op 5 juli stellen wij een maximum van 60 personen en voor de diensten van 12/19 juli een maximum van 90 personen. Wij willen gefaseerd invoeren naar het voorlopig maximum van 100 personen.Tevens is kinderkerk en peuteroppas vanaf 12 juli weer mogelijk. 

Daarnaast mogen we ervan uitgaan dat u bij inschrijving gezond bent en indien u of iemand in uw huishouden coronaklachten herkent of heeft thuis blijft.

U kunt reserveren vanaf woensdag tot zaterdagmiddag 17:00 uur voor de viering van de aankomende zondag om 09:30 uur.

Reservering aanmaken is eenvoudig en gaat als volgt:

- Klik op de gewenste binnenkomst (dit om drukte bij aankomst te vermijden). In de kolom reserveringen geeft het eerste getal aan het totaal aantal reserveringen die al gemaakt zijn en het tweede getal het maximum aantal reserveringen. Indien het maximum is bereikt kunt u een andere binnenkomst kiezen of uw gezelschap verspreiden over meerdere binnenkomsten of als alle binnenkomsten vol zijn toch voor een volle binnenkomst te kiezen waardoor u een voorlopige reservering maakt die dan op de wachtlijst komt. U krijgt een e-mail als er toch nog plaatsen vrij komen en uw reservering definitief wordt.

- Voor het maken of wijzigen van een reservering dient u eenmalig een gebruikersnaam aan te maken.

- Door in te loggen met gebuikersnaam en wachtwoord kun u een reservering  aanmaken. U hoeft in de reservering alleen maar het gegeven 'aantal' op te geven en dit is dan het totaal aantal personen die naar de kerkdienst komen. Let wel de personen moeten tot één huishouding behoren. Dit is belangrijk voor het toewijzen van de plaatsen in de kerkzaal, u kunt dan namelijk naast elkaar zitten als dat mogelijk is. 

- M.i.v. 12 juli Indien van toepassing geef dan ook aan hoeveel kinderen van het opgegeven aantal naar de kinderkerk of peuteroppas gaan. 

- U kunt uw reservering wijzigen of verwijderen en u kunt ook met uw gebruikersnaam een reservering voor iemand anders maken. Wijzig dan wel naam en telefoonnummer behorend bij persoon voor wie u reservering maakt.

- U krijgt een bevestiging van uw reservering via de mail. Niet ontvangen kijk dan in de SPAM box. 

Ondervindt u problemen bij het aanmaken van een reservering dan kunt u een e-mail sturen naar scriba@protgemoudewater.nl of bellen naar de scriba Mevr. Marrie de Groot (0348) 563573.