Kanzeon Sangha (reserveringen voor zazen-bijeenkomsten)

 Kalender Kanzeon Sangha

 voor vragen of onduidelijkheden, bel 06-83175317

 (afmeldingen via info@kanzeonzencentrum.nl)