Er is een nieuwe versie beschikbaar van deze pagina

Uw agenda onder uw eigen web adres bereikbaar maken

Deze handleiding legt uit hoe u een eigen domeinnaam naar uw SuperSaaS agenda kunt laten wijzen. Daardoor wordt uw agenda bereikbaar met een webadres (ook wel URL genoemd) dat herkenbaar is voor uw gebruikers. Ze hoeven zich daardoor niet te realiseren dat de software niet op uw eigen server draait, wat verwarring kan voorkomen.

Waarschuwing: Het verkeerd instellen van uw DNS kan uw site en uw e-mail onbereikbaar maken. Dit document wordt alleen ter informatie aangeboden, het instellen van uw DNS doet u op eigen risico. De meeste van de stappen in deze handleiding zijn volledig buiten de controle van SuperSaaS en we kunnen u dus niet helpen bij eventuele problemen die ontstaan. Enige technische vaardigheid is vereist.

Stap 1: Een (sub-)domein naar SuperSaaS laten wijzen

GoDaddy screenshot DirectAdmin screenshot

Het verkeerd instellen van een DNS kan dus negatieve gevolgen hebben, maar dat gezegd hebbende is het instellen niet erg ingewikkeld. Om te beginnen moet u op zoek naar de instellingen op de website van de provider waar het domein geregistreerd is. Meestal heeft de pagina die u nodig heeft een naam zoals “DNS-controlepaneel” of “Domain pointers”. Rechts ziet u twee voorbeelden van hoe zulke schermen er uit kunnen zien.

Vanwege de risico’s die kleven aan het onjuist instellen van een DNS staan sommige providers niet toe dat u zelf wijzigingen aanbrengt. Als dat het geval is, of als u het risico gewoon liever niet loopt, dan kunt u ook een aparte domeinnaam kopen hiervoor. Een goedkope domeinnaam koopt u al voor minder dan een tientje, als u “domeinregistratie” intikt in Google ziet u diverse aanbiedingen. SuperSaaS verkoopt zelf geen domeinnamen.

In uw DNS-instellingenscherm moet u een zogenaamde “CNAME” aanmaken. Bij het maken van een CNAME geeft u een alias op en een bestemming waar die alias naar toe moet wijzen. De alias is het gedeelte dat de subdomein van uw site vormt. U kunt bijvoorbeeld “agenda” of “reserveringen” gebruiken. Stel dat u de domeinnaam ‘uwbedrijf.nl’ heeft dan wordt de hele domeinnaam bijvoorbeeld ‘agenda.uwbedrijf.nl’. De alias is dan dus ‘agenda’, het gedeelte “uwbedrijf.nl” voert u gewoonlijk niet in. Het bestemmingsadres is "www.supersaas.nl.". Let op de extra punt aan het einde, sommige DNS-software vereist dat die er is, bij andere mag dat juist specifiek niet. Het makkelijkste is om te kijken of de andere CNAME’s op het scherm wel of geen punt achter de bestemming hebben. Probeer niet de hele URL naar uw agenda in de bestemming te stoppen, maar alleen het domein, dus alleen www.supersaas.nl en niet het "/schedule/…" gedeelte. (De software kan straks zelf opzoeken welke agenda bij uw domeinnaam hoort nadat de domeinnaam in de volgende stap gelinkt is aan een account). Let op dat u geen andere instellingen van uw DNS wijzigt tenzij u weet waar u mee bezig bent. Meer hulp kunt u vinden bij de instructies van Google voor het aanmaken van CNAME record’s voor een aantal populaire providers.

Soms biedt uw provider ook de mogelijkheid om een “redirect” in te stellen voor een (sub)domain. Dit is waarschijnlijk niet wat u wilt, omdat het redirect adres door de browser meteen vervangen wordt door supersaas.nl zodra de bezoeker op onze site terecht komt. Een redirect is door de software ook niet te linken aan uw agenda.

DNS-instellingen worden langzaam van de ene naar de andere server doorgegeven. Nadat u een CNAME record heeft ingevoerd kan het daardoor enkele uren duren (soms meer dan een dag) voordat alle DNS-servers uw nieuwe naam kennen. Nadat u enige tijd heeft gewacht probeert u de nieuwe domeinnaam uit in uw browser. Als alles goed is gegaan dan ziet u de SuperSaaS homepage. (Als u de domeinnaam al heeft ingevoerd in uw account, zoals beschreven in de volgende stap, dan ziet u een melding dat het domein gekoppeld kan worden.) Pas als dit werkt dan heeft het zin om verder te gaan met de volgende stap. Een manier om te controleren of de DNS goed staat is door de "command line" van uw computer te gebruiken en het commando "ping agenda.uwbedrijf.nl" te tikken, gevolgd door "ping www.supersaas.nl". Als alles goed gaat ziet u in beide gevallen hetzelfde resultaat. Als de ping naar uw naam wel een resultaat oplevert maar het niet hetzelfde is dan heeft u waarschijnlijk een redirect gebruikt.

Step 2: Koppel uw domein aan uw account

Uw agenda is nu al bereikbaar onder uw eigen naam door het gedeelte “www.supersaas.nl” ter vervangen door uw eigen domeinnaam. Door het domein vervolgens te koppelen aan uw account kan het systeem rekening houden met uw eigen naam. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste wordt in links in uitgaande e-mails, zoals afspraakbevestigingen, uw eigen domeinnaam gebruikt. Ten tweede, als een gebruiker niet de hele URL naar uw agenda intikt, maar alleen de domeinnaam, dan verwijst het systeem hem vanzelf door naar de juiste locatie. (Aannemende dat u al een agenda heeft opgezet, anders is er geen plek om naar toe te verwijzen). Als u meerdere agenda’s heeft dan krijgt de bezoeker een lijst te zien om uit te kiezen.

Om uw agenda aan uw account te koppelen moet u op het scherm “Geavanceerde Instellingen” zijn. Dit scherm vindt u door op het Dashboard eerst de link “Layout Instellingen” te klikken en daarna de link naar “Geavanceerde Instellingen” op te zoeken onderaan de pagina. Hier vult u de domeinnaam in en vinkt de optie “Controleer dit domein en koppel het aan account” aan. Nadat u “Wijzigingen Opslaan” heeft geklikt controleert het systeem of de domeinnaam inderdaad uitkomt bij onze server om te zorgen dat de links die in de e-mail komen te staan ook echt kloppen. Deze controle zorgt er ook voor dat iemand anders niet per ongeluk naar uw agenda kan linken.

U kunt meerdere subdomeinen aan één account koppelen. Als u bijvoorbeeld wilt dat zowel “www.mijnagenda.nl” en “mijnagenda.nl” werken dan hoeft u alleen “mijnagenda.nl” in te voeren. Als u daarentegen wilt dat “agenda1.uwbedrijf.nl” en “agenda2.uwbedrijf.nl” naar verschillende accounts wijzen dan vult u de hele domeinnaam in. Op één account, en dus op één domein, kunt u meerdere agenda’s hebben. Op het scherm “Beheren” van de individuele agenda’s kunt u zien welke URL u moet gebruiken om die specifieke agenda te bereiken. Als de bezoeker alleen de domeinnaam gebruikt dan wordt hij doorverwezen als er maar één agenda in het account zit en anders krijgt hij een lijst van alle agenda’s in dat account te zien.

Het laatste stukje van de domeinnaam, de zogenaamde top-level domein, zoals ".nl" of ".com" bepaalt de taal die de gebruiker in eerste instantie ziet. Dus een ".nl" domein wordt in het Nederlands weergegeven. Voor generieke top level domeinen zoals ".com" en ".info" kiest het systeem de taal die is ingesteld op het scherm “Layout Instellingen”. U kunt de taal die wordt weergegeven ook forceren door de code "?lang=XX" achter een URL te plakken, waarbij XX de ISO-code is van een taal, zoals “de”, “fr” of “en”.

SuperSaaS favicon

Stap 3: De favicon aanpassen

De favicon is het kleine logootje dat vooraan in de browser balk staat naast de URL en die de meeste browsers ook bij snelkoppelingen en in de lijst met boekenleggers laten zien. (Internet Explorer 6 heeft geen favicon in de browser bar, maar wel bij de boekenleggers). Om een gebruiker er van te verzekeren dat de pagina echt bij u hoort kunt u uw eigen favicon gebruiken op uw agenda. Deze stap is overigens onafhankelijk van stappen 1 en 2, dus u kunt ook een favicon aanmaken als u geen eigen domeinnaam heeft.

Om te zorgen dat uw eigen favicon getoond wordt in plaats van die van SuperSaaS moet u die invullen in het tweede gedeelte van het scherm “Geavanceerde Instellingen”. U kunt een willekeurige URL hier invullen maar het is handig als dit uw eigen site is want gebruikers worden hier ook naar toe verwezen als ze op “Uitloggen” klikken.

Uw favicon kan geen “gif” of “jpg” bestand zijn, het moet een specifiek icon bestandsformaat hebben. Dit kunt u maken met een speciaal tekenprogramma, of u kunt een gif omzetten naar het icon formaat met één van de vele gratis omzetprogramma’s die u op internet kunt vinden. Als u nog niet eerder met favicons gewerkt heeft dan is de informatie in dit artikel over de favicon in Wikipedia wellicht nuttig.


Terug naar de documentatie index