Personal Trainings Plan

Persoonlijke gegevens

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Keuze Personal Fit Plan

Kies je Personal Fit Plan*
Bij keuze Personal Fit Plan All the way: geef aan hoe vaak per week je wilt sporten
Alle plannen zijn op basis van minimaal 3 maanden aaneengesloten o.b.v. vaste factuur per maand (1 maand opzegtermijn na 3 maanden per maand opzegbaar)
Abonnementen zijn in overleg te pauzeren voor de duur van minimaal 2 weken o.b.v. €15 administratiekosten en maximaal 2 keer per jaar

ParQ

Bij deelname aan de activiteiten van Fit Happens bent u verplicht om de ParQ vragen in te vullen. Wanneer u één of meer vragen met ‘ja’ beantwoordt, moet de lichamelijke inspanning uitgesteld worden. Voor uw eigen veiligheid is het dan belangrijk om in overleg met uw huisarts of specialist te overleggen of deelname mogelijk is.

Ondanks het invullen van deze vragenlijst is deelname aan het beweegprogramma geheel voor eigen risico! Overleg het altijd als er wijzigingen zijn of verandering zijn.

Is er ooit door een arts geconstateerd dat u last van hart- en vaatziekten heeft en dat u alleen lichamelijke activiteit op advies van een arts moet uitvoeren?
Heeft u pijn op de borst tijdens lichamelijke activiteit?*
Heeft u in de afgelopen maand last gehad van pijn op de borst in rust?
Verliest u uw balans als gevolg van duizeligheid of verliest u het bewustzijn wel eens?
Heeft u bot- of gewrichtsaandoeningen zoals artrose, artritis of reuma die verergeren door inspanning?
Gebruikt u momenteel medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven (bijvoorbeeld plaspillen) in verband met uw bloeddruk of voor uw hart?
Is er een goede reden die nog niet is genoemd waardoor u niet mee zou kunnen doen aan een activiteiten programma?
Ik heb de vragen naar waarheid in gevuld*

Afsluiting

Bedankt voor het invullen. Jouw gegevens zijn volledig veilig bij Fit Happens en er wordt uiterst zorgvuldig mee om gegaan.

Tot de eerstvolgende afspraak!