Velden agenda

Per veld zijn maximaal 4 personen toegestaan. Evt. toeschouwers worden geacht buiten het hek te blijven.

Neem een eigen bal mee. Hark de velden na afloop en neem eigen rommel mee.

Veel speelplezier!