Welkom op de "Verhuur agenda" Mozeskerk

Eerst "Inloggen" voordat u gaat reserveren of wijzigen.

 Informatie nodig? Klik op "Help"

Dinsdagavond en donderdagavond is de kerkzaal/hal gereserveerd voor de Nova's. Indien zij geen gebruik maken (zie agenda) kan door anderen een reservering aangevraagd worden.

RESERVEREN BINNEN 7 DAGEN? Neem eerst contact op met de koster

Tijdens de Stille week is reserveren niet mogelijk.

Zaterdag middag en avond kan onder voorwaarde gereserveerd worden. E.e.a. te bepalen door de koster.

Combinatie Kerkenraadskamer en Crèche? Reserveer dan beide appart.

Hal gebruiken? Kan alleen indien u de kerkzaal reserveert met vermelding "Gebruik hal". De koster zal per aanvraag bepalen of reserveren van de hal mogelijk is. Gebruikers van de andere zalen mogen GEEN hinder ondervinden van activiteiten in de hal. Zo ja, dan zal men toch alleen in de kerkzaal terecht kunnen.

Gebruik van piano? Geef dit aan via "Speciale wensen"