LESREGLEMENT PARK Tennis 2023

Algemene voorwaarden en lesbepalingen PARK Tennis tennislessen zomer- en winterseizoen

1 Voor het volgen van onze tennislessen in het winterseizoen is het niet nodig lid te zijn van PARK Tennis, hiervoor gelden wel andere tarieven.

2 In het zomerseizoen is lidmaatschap van PARK Tennis niet verplicht. hiervoor gelden wel andere tarieven.

3 Cursist gaat bij inschrijving bij PARK Tennis akkoord met deze voorwaarden.

4 De tennislessen in het zomerseizoen worden op gravel gegeven, zorg dus voor goede (gravel)schoenen.

5 Een lesuur duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten aan het zelfstandig uitvoeren van de warming-up en het in- of uitspelen besteed worden.

6 Bij elke cursus is het gebruik van tennisballen gratis en kan er eventueel een racket geleend of gehuurd worden.

7 Deelname geschiedt geheel op eigen risico. PARK Tennis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan deelnemers, door welke oorzaak dan ook. PARK Tennis is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.

8 Het lesgeld dient voor aanvang van de cursus geheel te zijn voldaan. Mochten wij het lesgeld niet binnen de gestelde termijn ontvangen, dan zijn wij helaas genoodzaakt onze gerechtsdeurwaarder in te schakelen waarbij de incassokosten en rente voor rekening van de cursist zullen zijn.

9 Verzuimde lessen zijn altijd voor rekening van de leerling, lessen zijn niet overdraagbaar.

10 Restitutie van het lesgeld als gevolg van ziekte, blessures e.d. is niet mogelijk.

11 U dient op het online-inschrijfformulier minimaal 2 dagen en 6 aanvangstijden in te vullen waarop u beschikbaar bent voor het volgen van tennisles. Hoe meer beschikbare dagen en tijden u invult, hoe groter de kans dat wij u in een geschikte lesgroep kunnen indelen.

12 Na bekendmaking van de lesindeling is het niet meer mogelijk de lessen te annuleren; u bent dan het volledige lesgeld verschuldigd. Bij annulering van uw inschrijving voordat de indeling bekend is gemaakt, brengen wij 35 euro administratiekosten in rekening.

13 Bij inschrijving gaat de cursist akkoord met de door PARK Tennis toe te wijzen tennisleraar.

14 Afspraken m.b.t. lesuitval wegens onbespeelbare buitenbanen (harde regen of plassen/sneeuw op de baan):

15 De lessen gaan in principe altijd door tenzij u door uw tennisleraar op de hoogte wordt gebracht dat de les wegens te slechte weersomstandigheden niet door kan gaan; de tennisleraar beslist hierin

16 u kunt bij twijfel ook zelf contact met uw tennisleraar opnemen, maar als we aan het lesgeven zijn, kunnen we uiteraard niet reageren

17 voor informatie over de weersomstandigheden kunt u ook bellen naar het clubhuis van PARK Tennis ( 020 3417054 ) buiten de tennisleraar heeft niemand bevoegdheid om te beslissen of de les wel of niet doorgaat; nogmaals de tennisleraar beslist hierin.

18 bij lesuitval wegens onbespeelbare banen wordt u hiervan door u tennisleraar op de hoogte gebracht en geldt de om-en-om regel: de 1e uitvalles wordt ingehaald, de 2e uitvalles vervalt, de 3e uitvalles wordt ingehaald, de 4e uitvalles vervalt enz. Met een maximum van 3 inhaallessen (gebaseerd op een reeks van 21 lessen). Inhaallessen vinden plaats op uw eigen lestijd in de vaste inhaalweken aansluitend op de laatste reguliere lesweek. Zie voor exacte data de lesdatalijst die u tijdens de 1e les van uw tennisleraar ontvangt en die vanaf de start van het seizoen ook op onze site staat. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald. Eventueel wordt een inhaalles in de vorm van een clinic/training aangeboden.

19e In geval van onvoorziene omstandigheden waardoor uw tennisleraar een les niet kan geven, wordt de les gegeven door een invalleraar of wordt de les ingehaald op uw vaste lestijd in de vaste inhaalweek aansluitend op de laatste reguliere lesweek. Zie voor precieze data de lesdatalijst die u tijdens de 1e les van uw tennisleraar ontvangt en die op onze website staat.

20 Voor uzelf, uw medecursisten en voor de tennisleraar is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent voor de les.

21 Als u verhinderd bent verzoeken wij u dat zo tijdig mogelijk aan uw tennisleraar te laten weten zodat de tennisleraar in zijn lesvoorbereiding daar rekening mee kan houden.

22 Voor een optimale concentratie van de kinderen die tennisles hebben, vragen wij ouders om tijdens de jeugdlessen niet op de tennisbaan plaats te nemen.

23 PARK Tennis mag uw e-mailadres gebruiken om u informatie te sturen over de lessen en andere tennisactiviteiten.

24 Door in te schrijven geeft u ons toestemming om beeldmateriaal gemaakt tijdens onze tennisactiviteiten voor eventuele promotionele doeleinden te gebruiken (o.a. brochures, website). 

25 Alhoewel wij uiteraard alles in het werk stellen om u voor les in te delen, kunnen wij helaas niet garanderen dat dat altijd lukt aangezien wij hierin afhankelijk zijn van o.a. uw beschikbare lestijden, het aantal tennisbanen dat beschikbaar is, het aantal inschrijvingen en andere factoren waar wij geen invloed op hebben. Indien wij u niet op uw voorkeurstijden of voorkeurslocatie les kunnen geven, zullen wij u indien mogelijk vrijblijvend een alternatief voorstel doen.

26 Voor vragen of opmerkingen over de lessen kunt u altijd bij uw tennisleraar en/of de leiding van PARK Tennis terecht.

27 Eventuele fouten of vergissingen op onze reclame-uitingen of op de website zijn niet bindend.

28 PARK Tennis kan klanten weigeren zonder opgaaf van redenen.

29 In gevallen die niet in deze lesbepalingen staan vermeld, beslist de leiding van PARK Tennis.

*