Lesdata PARK Tennis 2023

De doordeweekse avondtrainingen bestaan uit 16 weken les. Een les duurt 60 minuten, inclusief 10 minuten onbegeleid in- of uitspelen.

De trainingen gaan altijd door, tenzij door de trainer afgemeld. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw trainer.

Als u verhinderd bent, verzoeken wij u dat zo tijdig mogelijk aan uw tennisleraar te laten weten zodat de tennisleraar in zijn lesvoorbereiding daar rekening mee kan houden.

Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de trainer worden vervangen of zullen de trainingen worden ingehaald.

Bij lesuitval wegens onbespeelbare banen wordt u hiervan door u tennisleraar op de hoogte gebracht. Er zijn maximaal 3 inhaallessen. Geplande inhaallessen die door weersomstandigheden niet kunnen doorgaan, worden niet ingehaald.

Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.