AANVRAAGFORMULIER VOORLICHTING COC MIDDEN-NEDERLAND

Via dit webformulier kun je online LHBT-voorlichting(en) aanvragen bij de voorlichtersgroep van COC Midden-Nederland. 

We willen je vriendelijk verzoeken om voorlichtingen minimaal één maand vantevoren aan te vragen. Natuurlijk zoeken we graag samen naar een andere datum, mocht blijken dat de aangevraagde datum al vol is.

Je kan in principe zoveel voorlichtingen aanvragen als je wil, maar via dit formulier kan je per keer maximaal 5 voorlichtingen aanvragen. Je kan gerust meerdere formulieren invullen als er meet dan 5 voorlichtingen moeten worden gepland.

Uit ervaring blijkt dat voorlichtingen het effectiefst zijn als ze minimaal 60 minuten duren. We raden dan ook aan om dubbele uren af te nemen als lesuren op je school of instelling korter zijn dan 60 minuten. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn, dan verzorgen we natuurlijk graag enkele uren voorlichting.

Vragen kan je stellen per email aan planning@cocmiddennederland.nl


ALGEMENE INFORMATIE

Geef hieronder de algemene informatie op van de school of instelling waar de voorlichtingsles(sen) gegeven zullen worden

*
Geef hier de naam op van je school of instelling
Geef hier de de afdeling of sectie van je school of instelling op. Dit is met name belangrijk als er meerdere locaties van uw school zijn, of als er meerdere afdelingen van uw organisatie of instelling zijn.
*
Geef hier de straatnaam en het huisnummer op van je school of instelling, waar de voorlichting plaats zal vinden
*
Geef hier de postcode op van je school of instelling
*
Geef hier de plaats op waar je school/instelling gevestigd is
*
Geef hier het telefoonnummer op van je school of instelling

CONTACTPERSOON

Geef hieronder de contactinformatie van de contactpersoon van je school of instelling op. Dit is de persoon die de voorlichtingslessen reserveert, en het aanspreekpunt is vanuit de school/instelling.

*
Geef hier de naam op van de contactpersoon
*
Geef hier het email adres op van de contactpersoon
*
Geef hier het telefoonnummer op van de contactpersoon

FACTURATIE

Geef hieronder het email adres op waar de factuur naartoe gestuurd kan worden. Dit kan hetzelfde email adres zijn als van de contactpersoon, maar het kan ook een ander email adres zijn (bijv. van de financiële adminstratie).

*
Geef hier het email adres op waar de factuur naar verstuurd moet worden

GSA

Is er op de school een actieve Gender&Sexuality Alliance (GSA)?

GSA aanwezig?*
Zo ja, wie is de contact persoon van de GSA?
Zo ja, wat is het email adres van de contactpersoon van de GSA?

AANVRAAG VOORLICHTINGEN


Voorlichting 1

*
dd-mm-jj
bijvoorbeeld 01-01-2014
*
uu:mm
bijvoorbeeld 10:15
*
uu:mm
bijvoorbeeld 10:50
*
bijvoorbeeld 2 HAVO
*
Hoeveel leerlingen zitten er in deze klas/groep?
*
Welke docent is aanwezig bij deze voorlichting?
Hier kan je eventueel extra informatie geven over de groep die voorlichting gaat ontvangen
Hier kan je eventueel een afwijkend adres opgeven, als deze voorlichting op een ander adres is dan het standaard adres van de school/instelling

Voorlichting 2

dd-mm-jj
uu:mm
uu:mm
bijvoorbeeld 2 HAVO
Hoeveel leerlingen zitten er in deze klas/groep?
Welke docent is aanwezig bij deze voorlichting?
Hier kan je eventueel extra informatie geven over de groep die voorlichting gaat ontvangen
Hier kan je eventueel een afwijkend adres opgeven, als deze voorlichting op een ander adres is dan het standaard adres van de school/instelling

Voorlichting 3

dd-mm-jj
bijvoorbeeld 01-01-2014
uu:mm
bijvoorbeeld 10:15
uu:mm
bijvoorbeeld 10:50
bijvoorbeeld 2 HAVO
Hoeveel leerlingen zitten er in deze klas/groep?
Welke docent is aanwezig bij deze voorlichting?
Hier kan je eventueel extra informatie geven over de groep die voorlichting gaat ontvangen
Hier kan je eventueel een afwijkend adres opgeven, als deze voorlichting op een ander adres is dan het standaard adres van de school/instelling

Voorlichting 4

dd-mm-jj
uu:mm
uu:mm
bijvoorbeeld 2 HAVO
Hoeveel leerlingen zitten er in deze klas/groep?
Welke docent is aanwezig bij deze voorlichting?
Hier kan je eventueel extra informatie geven over de groep die voorlichting gaat ontvangen
Hier kan je eventueel een afwijkend adres opgeven, als deze voorlichting op een ander adres is dan het standaard adres van de school/instelling

Voorlichting 5

dd-mm-jj
uu:mm
uu:mm
bijvoorbeeld 2 HAVO
Hoeveel leerlingen zitten er in deze klas/groep?
Welke docent is aanwezig bij deze voorlichting?
Hier kan je eventueel extra informatie geven over de groep die de voorlichting gaat ontvangen
Hier kan je eventueel een afwijkend adres opgeven, als deze voorlichting op een ander adres is dan het standaard adres van de school/instelling

INVULLING VOORLICHTING

Wij hebben een goed werkende en effectieve standaard invulling van onze voorlichtingen, waar we over het algemeen niet van afwijken. In speciale gevallen kunnen we de les natuurlijk wel aanpassen, mocht daar behoefte aan zijn. We doen ons best om je hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen. 

We kunnen helaas geen rekening houden met speciale verzoeken als deze niet vantevoren bij ons zijn aangegeven. 

*
Heb je specifieke verzoeken voor de invulling van de les? Geef deze dan hier aan.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bekijk onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden*